Työelämän Tietotaito Group

Sinulle, jolle työntekijöiden hyvinvointi ja yrityksen tuottavuus on tärkeää.  

HYVÄN TYÖELÄMÄN PUOLESTA

Olemme ihmisten käyttäytymiseen, oppimiseen, tunteisiin ja ihmissuhteisiin sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistuneita asiantuntijoita. Tiimimme voimavara on, että se muodostuu monen  eri ammattiryhmän vankasta osaajasta.

Teemme työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Toimimme esihenkilötyön tukena sekä autamme työyhteisöjen ja asiantuntijuuden kehittämisessä. Työskentelymme pohjautuu tutkittuun tietoon ja vankkaan ammattitaitoon. 


TUOTTAVUUTTA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINNILLA

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä hyvinvoiva työyhteisö lisää tuottavuutta.
Onko sinun työyhteisösi tuottava ja hyvinvoiva?

Haluatko selvittää työyhteisösi nykytilanteen? 

Tarjoamme ilmaisen kartoituksen ja pika-analyysin työyhteisösi tämänhetkisestä tilanteesta. Ota yhteyttä.

Tuottavuutta ja työhyvinvointia heikentävät ilmiöt

  • Keskinäinen vuorovaikutus ei toimi, jolloin ristiriitatilanteita ei kyetä käsittelemään rakentavasti.

  • Tavoitteet ja vastuut ovat epäselvät aiheuttaen perustehtävän hämärtymisen organisaation/tiimin/yksilön tasolla.

  • Henkilöstön suoriutumiseen liittyviin haasteisiin ei kyetä/osata puuttua.

  • Työyhteisössä vallitsee pelon ilmapiiri.

  • Henkilöstön vaihtuvuus on suurta.

Tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön tunnuspiirteet

  • Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen on keskeinen osa ihmisten sekä liiketoimintojen johtamista. 

  • Organisaatiossa ja tiimeissä on selkeä johtajuus sekä vastuut ja roolit ovat kaikkien tiedossa.

  • Työyhteisössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa kyetään käsittelemään myös vaikeita asioita rakentavasti.

  • Henkilöstö on aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä.

PALVELUMME

Johtajuuden kehittäminen

Esihenkilöt joutuvat johtamistyössään hyvin monenlaisten kysymysten äärelle. On erittäin tärkeää muistaa, ettei niihin tarvitse keksiä vastauksia yksin. 

Lue lisää

Työyhteisön  kehittäminen

Hyvin toimiva työyhteisö tukee työhyvinvointia ja tuottavuutta, mutta mistä hyvin toimiva työyhteisö muodostuu?

Lue lisää

Asiantuntijuuden kehittäminen

Kun asiantuntija saa hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan työtehtävissään, hallinnan tunne ja työhyvinvointi lisääntyy.

Lue lisää

Laajemmat kehittämishankkeet

Autamme teitä pysähtymään oman työnne äärelle, tutkimaan arkityötä ja löytämään uudet ratkaisut.


 Lue lisää