TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN


Hyvin toimiva työyhteisö tukee työhyvinvointia ja tuottavuutta, mutta mistä hyvin toimiva työyhteisö muodostuu?

Meidän mielestämme työhyvinvointi ja hyvän työyhteisön perusta on kunnossa, kun kaikilla on tiedossa oma perustehtävänsä ja kuinka se liittyy koko organisaation toimintaan. Hyvän työilmapiirin ominaispiirteet koostuvat hyvistä työyhteisötaidoista, henkilöstön keskinäisestä luottamuksesta ja avoimesta vuorovaikutuksesta, erilaisuuden hyväksymisestä ja hyödyntämisestä, ristiriitatilanteiden rakentavasta käsittelystä, tasa-arvoisesta sekä oikeudenmukaisesta kohtelusta ja joustavasta toiminnasta.

TUTKIMUKSEEN PERUSTUVA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN

Työyhteisön kehittämisessä on tärkeää saada realistinen kuva työyhteisön nykytilasta, on sitten kyse työyhteisötaidosta, työilmapiiristä, työhyvinvoinnista tai työyhteisön toimivuudesta. Toimintatapamme on selvittää nykytila työyhteisötutkimuksella, jonka avulla kartoitetaan työyhteisön työilmapiiriä, työn sujuvuutta ja työtyytyväisyyttä. Tutkimusten tulosten pohjalta valitsemme yhdessä tilaajan kanssa tarvittavat työyhteisön kehittämisen kohteet ja -palvelut. Palveluina voivat olla esimerkiksi työyhteisövalmennus, työnohjaus ja työyhteisösovittelu tai laajempi kehittämisprojekti, jotka kaikki auttavat kohti parempaa työhyvinvointia sekä kehittää henkilöstön työyhteisötaitoja.


PALVELUMME TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

Työyhteisötutkimus

Työyhteisötutkimuksemme avulla kartoitat työhyvinvointia, työilmapiiriä ja -tyytyväisyyttä. Tutkimus kannattaa uusia säännöllisesti, sillä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta nakertavat tekijät kasvavat usein huomaamatta. Vahvuudet on hyvä tunnistaa, jotta niitä voi tukea. Kuormittaviin tekijöihin puolestaan on tärkeää puuttua mahdollisimman nopeasti. Usein apuna tässä on hyödyllistä käyttää ulkopuolista ohjaajaa. Räätälöimme tutkimukset aina tarkasti tarpeen mukaan.
Työyhteisötutkimukset palvelevat myös tilanteissa, joissa työyhteisössä ilmenee työhyvinvointia ja suoriutumista vaikeuttavia kitkatekijöitä. Niiden tunnistaminen mahdollistaa ratkaisujen pikaisen löytämisen.
Ota yhteyttä

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan silloin, kun työyhteisön toiminnassa esiintyy haaste, mikä hankaloittaa työyhteisön toimintaa ja huonontaa työyhteisön työhyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi pitkään jatkuneet ristiriitatilanteet, konfliktit sekä työpaikalla koetut kiusaamistilanteet. Valmennuksessa käsitellään myös henkilöstön ja esihenkilön suhdetta ja sen toimivuutta. Valmennusta voidaan tarvita myös silloin, kun työyhteisön toiminnan tehokkuutta halutaan parantaa tai käsitellä muutostilannetta. Määrittelemme valmennuksen tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa ja niiden toteutumista seurataan koko valmennusprosessin ajan.

Ota yhteyttä

Työyhteisötyönohjaus ja ryhmätyönohjaus

Työyhteisötyönohjauksessa työnohjausryhmä koostuu saman työyhteisön eri ammattiryhmien jäsenistä, yleensä myös ryhmän esihenkilö on mukana tapaamisissa. Työnohjauksessa keskitymme auttamaan työyhteisöä perustehtävän toteuttamisessa ja työntekijää toimimaan ammatillisesti työyhteisössä. Ohjauksessa kehitämme työyhteisötaitoja ja toimintamalleja sekä jäsenten keskinäistä yhteistyötä, luottamusta ja kirkastamme toiminnan tavoitteita. Tarkastelemme myös johtajuutta osana työyhteisön toimintaa.
Ryhmätyönohjauksessa ryhmä muodostuu saman ammattiryhmän edustajista. Ryhmätyönohjauksessa keskitytään ohjattavien ammatilliseen kehittymiseen ja samalla vertaisilta oppimiseen.
Ota yhteyttä

Työterveyspsykologi ja lyhytpsykoterapia

Työterveyspsykologipalveluihimme kuuluvat työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä tapahtuvat yksilövastaanotot, ryhmien ohjausluennot, työyhteisöjen tilan selvittelyt sekä työkykytutkimukset. Viimeksi mainituissa tarkastelemme aina henkilön työhyvinvointia ja työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hyvin usein vastaus ongelmiin löytyykin muusta kuin varsinaisesta työkyvystä.  
Lyhytpsykoterapiatoiminnan myönteinen vaikutus eriasteisten ahdistus- ja masennusoireiden hoidossa on tutkimusten mukaan kiistattomasti todettu. Psykoterapeuttimme ovat käytettävissänne sekä työterveyslääkärin lähetteellä että itse maksaen toteutetuissa lyhytpsykoterapiaprosesseissa.    
Ota yhteyttä

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on työyhteisön yhteinen oppimisprosessi, jossa koulutetun työyhteisösovittelijan ohjauksessa saadaan ristiriitatilanteen käsittely koko työyhteisön oppimiskokemukseksi, joka kehittää työyhteisötaitoja sekä luo mallin tulevien haasteellisten tilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.
Riitojen ja konfliktien ratkaisu työpaikalla lisää työhyvinvointia ja  tuottavuutta sekä vähentää sairaspoissaolojen määrää. Hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin.

Ota yhteyttä